یوکلوب www.ucloob.com و بحث عشق

یوکلوب    www.ucloob.com

اما آن تیتر کمی به آدم بر می خورد. نظر شخصیشان است؟ قبول ولی دیگر چرا آخر یادداشت هم تکرارش کردند؟ مثل اینکه یک نفر در خیابان جلویت را بگیرد بزند در گوش راستت بعد شروع کند از تو دفاع کند ولی موقع خداحافظی بزند توی گوش چپت.راستی به نظر شما کاخ سفید یا کرملین یا عالی قاپوی خودمان اصلا همین برج میلاد (دور از جان)به طویله تبدیل شوند؟ "جنتلمن های دوزاری به دست" عزیز! "لیدی های گل به گونه انداخته" محترم! بفرمایید شاه نشین عمارت"دل"تان از چه مصالحی بوده که در عرض یکی دو دهه به شکل طویله به نسل بعدتان رسیده؟

/ 0 نظر / 13 بازدید